O KANCELARII

Kancelaria Radców Prawnych S.C.
działa w formie spółki cywilnej
nieprzerwanie od marca 1995 roku.

Wspólnikami są:

Radca prawny Hanna Zambrowicz-Rybarczyk
Radca prawny dr Krzysztof Szuma

(wpisani na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Poznaniu oraz do Ewidencji
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Poznania)