KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

Kierunki działalności kancelarii w zakresie stałych, periodycznych bądź jednorazowych czynności:

 • prawo handlowe, prawo spółek, prawo kontraktów gospodarczych
 • prawo gospodarcze - kształtowanie struktur gospodarczych, przekształcenia podmiotów, dochodzenie roszczeń
 • prawo cywilne - postępowania sporne o cha rakterze majątkowym i niemajątkowym oraz spadkowym
 • postępowania polubowne i mediacyjne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie mediacyjnym i spornym
 • regulacja własności nieruchomości w tym spadki i zasiedzenia.
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawo rodzinne
 • rozwody, separacje, alimenty i regulacje majątkowych stosunków rodzinnych
 • dochodzenie odszkodowań ubezpieczeniowych
 • stała współpraca prawna w zakresie statutowych czynności samorządu gminnego i powiatowego
 • sytuacje kryzysowe w działalności przedsiębiorców (postępowania naprawcze, układy, upadłości, egzekucje)
 • doradztwo w sprawach unieważniania małżeństw kościelnych.